Kalkulator bølgepap

Beregning af kanalbredde og -dybde

Ved valg af tilretning handler det om at beregne kanaldybden og kanalbredden.

For rillekanalens dybde gælder den enkle formel:
Kanaldybde = det sammenpressede bølgepaps tykkelse (op til en tykkelse på maks. 1,2 mm)

For rillekanalens bredde gælder følgende formel:
Kanalbredde = rillestålets tykkelse plus 2 x det sammenpressede bølgepaps tykkelse

 1. Rillestålets tykkelse
 2. Bølgepappets tykkelse
 3. Kanaldybde
 4. Kanalbredde
 5. Det sammenpressede bølgepaps tykkelse

Wellpappe

wellpappe

Rilning af bølgepap

Ved dette emne må men skelne mellem kacheret bølgepap og standardbølgepap, den dobbeltsidede bølgepap. Her handler det i første omgang kun om rilning af standardbølgepap. Rillehøjden beregnes ved hjælp af en enkel formel: Knivhøjde minus komprimeret materialetykkelse er lig med rillehøjde. For rillestålets tykkelse gælder: Jo større afstanden fra bølgedal til bølgedal er, desto bredere bør rillestålet være, fordi der så også ved dårligere materialer er mindre risiko for, at bølgepappets inderlag brister. Som regel rilles bølgepap fra G-bølge til B-bølge med rillelinjer med 1,05 mm rillestålstykkelse, fra C-bølge til EB-bølge med 1,42 mm rillestålstykkelse og BC-bølge med forskudte rilleværktøjer med en bredde på 2-3 mm.

Rilletilretning

Mange af vores kunder bestræber sig på at køre deres ordrer komplet uden modtilretning. Der udfoldes mange forskellige anstrengelser for at gøre dette.

 • Rilleværktøjerne gummieres, så inderlagene ikke brister,
 • rilleværktøjerne monteres omvendt, så der dannes et skarpere aftryk, og foldningen går lettere,
 • eller der anvendes hovedrilleværktøjer, der har en bredere rilleprofil og således letter opretningen af de tilskårne emner.

Stansning af bølgepap uden tilretning har visse fordele:

 • Kortere klargøringstider,
 • mindre trækspændinger i retning af kniven og dermed skarpere skærekanter i produktet,
 • færre driftsforstyrrelser: Arkene kan ikke støde imod tilretningerne og – hvor der ikke er tilretningsstrimler, kan de heller ikke gå tabt.

Ved en større del af stanseordrerne stilles der krav, der nødvendigvis forudsætter en modtilretning. F.eks. ved maskinemballager eller tre-og firepunktslimninger kommer man ofte ikke uden rilletilretninger. Foldefunktionen bliver væsentligt mere præcis som følge af modtilretningen. Lime- eller emballeringsmaskinerne kører mere fejlfrit, når rilleværktøjerne er tilrettet rigtigt.

Kacheret bølgepap

Kacheret bølgepap kan slet ikke forarbejdes uden modtilretning. For valget af modtilretning gælder de samme regler og formler som for ukacheret bølgepap.

Organisering og arbejdsmidler

Hvis man anvender mange rilletilretningsstrimler, skal man overveje den rigtige organisering af forberedelsen af stanseformerne. Afkortningen af rilletilretningerne bør ske med professionelt udstyr uden for maskinen, for at klargøringstiderne på maskinen kan holdes så korte som muligt. Det kan anbefales at bruge en skæremaskine og at anskaffe rilletilretninger på rulle.

Valg af den rigtige rilletilretning

Vi skelner mellem færdigtilretninger på metalbasis og færdigtilretninger på foliebasis. Til professionel brug er produkter fra forskellige producenter bedre egnede, fordi udvalget her også er næsten ubegrænset til enhver tykkelse bølgepap. Vigtigt: Producenterne af stanseforme bør have besked om, hvilket produkt du anvender, da man ved rilletilretninger på metalbasis skal reducere rillehøjden med metalstrimlens tykkelse.