TEKNISK OMRÅDE

STANSEFORMER TIL DET TEKNISKE OMRÅDE

Disse stanseformer udmærker sig ved ekstremt høj stabilitet og stor målnøjagtighed. Mange fødevareproducenter, fabrikanter af pakninger, skummaterialer, kunststoffer og leverandører til den europæiske automobilindustri stoler på vores kvalitet og pålidelighed.

SKÆRELINJER

Vi anvender skærelinjer med en højde på op til 100 mm, som ved behov svejses sammen med linjetilslutningerne. Endvidere forsyner vi stanseformer med en linjehøjde fra 40 mm med en laserskåret opbygning for at garantere målfasthed og stabilitet. Skærelinjerne har en høj krophårdhed og er ekstra hårde i snittet.
Linjerne afkortes og bøjes overvejende automatisk.

9751

LINJEFASTGØRELSE

I stanseformer med en opbygning i siden forbindes skærelinjerne indefra fast på opbygningen med undersænkskruer. Hermed opnår vi yderligere stabilitet og konturnøjagtighed. Ved nogle applikationer, især hvis der stanses imod en blød belægning, er der risiko for, at skærelinjerne trækkes ud af det bærende materiale sammen med stansegodset. For at forebygge det har vi udviklet forskellige systemer til at forankre skærelinjerne fast i det bærende materiale:
Påsvejsede og skruede lasker eller speciel fastgørelse fra undersiden af formen.

FORSTANSNING AF SKUM

I visse tilfælde stanses gummi eller materiale, der er skummet på anden måde, så det laminerede basismateriale ikke beskadiges ved stansning. Her har vi ligeledes fundet løsninger, der har bevist deres duelighed i praksis.

LUFTKANALER I BASISPLADEN

Nogle applikationer nødvendiggør, at stansegodset enten suges ud med vakuum eller stødes ud med trykluft. Naturligvis er vi specialiserede i dette.

MATERIALER

Følgende materialer kan nævnes som eksempler: Dybtrukne kunststofdele, stof, tekstil, fleece, læder, gummi og skummateriale, isoleringsmaterialer

9758

SPECIALVÆRKTØJ & SÆRLIGE ØNSKER

Basispladerne kan laserskæres af birkemultiplexplader eller akrylglas. Desuden fremstiller vi også værktøj med laserskåret aluminiumsgrundplade. Disse specialværktøjer anvendes til stansning af fødevarer eller på det tekniske område, hvis stanseværktøjet eller stansegodset bliver opvarmet.

BÆREDYGTIGHED

Vores træleverandører får deres træ fra skove, der drives økologisk. Det anvendte træ er certificeret af store organisationer for at sikre den kontinuerlige skovdyrkning, dvs. det opfylder de gældende økologiske, sociale og økonomiske standarder. At påtage sig ansvar for miljøet og at handle bæredygtigt – det gælder naturligvis også for Jürgen Jeurink Stanzformtechnik.

OVERSIGT OVER DINE FORDELE

  • Stabilitet takket være basisplader af birkemultiplexplader eller akrylglas
  • Laserskårne aluminiumsgrundplader ved varmeudvikling af stanseværktøj eller stansegods
  • Specielle skærelinjer og basisplader til direkte stansning af fødevarer
  • Stålindlæg ved stanseformer til rullestansning for at skåne formen og rullerne
  • Opstartslinjer opfanger det første stød imod kniven og beskytter således skærelinjerne imod deformering
  • Stanselinjer fikseret i grundpladen
  • Stanseformer med vakuum- eller antivakuumkanaler