BØLGEPAP ROTATION

STANSEFORMER TIL ROTATION

Vi fremstiller færdige rotationsstanseformer til bølgepapområdet med diametre fra 174 mm til 648 mm. Med vores rotationsstanseformer opnår vores kunder et optimalt stanseresultat, maksimal produktivitet og opfylder dermed markedets stigende krav samt vores virksomheds høje kvalitetskrav. Vi forarbejder udelukkende førsteklasses materialer som målstabile træhalvskåle, udsøgte gummikvaliteter og tyskproducerede skærelinjer.

Et særligt forhold i vores virksomhed er individualiteten i værktøjsudførelsen, som tager hensyn til beskaffenheden af papiret til bearbejdning, og som tager højde for kundens vidt forskellige opgaveformuleringer og virkeliggør disse. Dette viser sig udtrykkeligt i konceptionen af linjerne i vores værktøjer. Linjetilslutningerne placeres i områder, hvor det er mindst kritisk i forhold til affald. Med det resultat, at vores værktøj fremstiller produkter, der er fri for stanseaffald. Endnu et eksempel på vores innovative roterende stanseværktøjer er spændeanordningerne til skærelinjer med holdepunkter omkring den aksiale og radiale udskæringsseparering.

Rotationsværktøjernes gummiering har den højeste prioritet hos os. Ud over linjeringen er det den, der afgør graden af frihed for affald og de udstansede emners målnøjagtighed. Her har især vores konturskårne gummikvaliteter vist deres værd.

1669

Polytop MX®

Gode stanseformer kræver perfekt udkastmateriale! Analyser har vist, at Polytop MX® er det suverænt bedste udkastmateriale til stanseformer. I starten udviser mange gummisorter tilsvarende ydeevne, men efter nogle hundredtusinder stansninger viser Polytop MX® sine stærke sider.
http://www.polymx.com/de/loesungen/stanztechnik

KURSER/KORTE SEMINARER

Har du brug for et komplet kursus eller et kort seminar om et bestemt emne? Vi kan hjælpe på alle områder. Igennem vores årelange erfaring med roterende stanser har vores medarbejdere opnået en omfattende viden og uddannelse. Udnyt vores knowhow til dine produkter..

BÆREDYGTIGHED

Vores træleverandører får deres træ fra skove, der drives økologisk. Det anvendte træ er certificeret af store organisationer for at sikre den kontinuerlige skovdyrkning, dvs. det opfylder de gældende økologiske, sociale og økonomiske standarder. At påtage sig ansvar for miljøet og at handle bæredygtigt – det gælder naturligvis også for Jürgen Jeurink Stanzformtechnik.

OVERSIGT OVER DINE FORDELE

Sikkerhed for optimale produktionsresultater ved

  • En specielt udviklet linjeføring, hvor linjetilslutningerne lægges i affaldsområdet.
  • Førsteklasses gummikvaliteter
  • Skiftesystemer til skærelinjer med holdepunkter