MATERIALESALG

I den henseende er vi den rigtige partner. Vil tilbyder en stor mængde materialer og tilbehør for at udstyre dig optimalt ved behov.

SKOR KANALNOTER

Rilletilretninger fra SKOR er et billigt og kvalitetsmæssigt tilsvarende alternativ til de sædvanlige rilletilretninger.

PER-F-OFFSET

Med Per-F-offset kan du allerede i offset-trykmaskinen perforere, note og skære helt ukompliceret i forskellige papirkvaliteter. Og det hele uden stanseform.

Skaf dig et overblik med vores præsentationer:

Præsentation af Per-F-offset Præsentation af Per-F-offset

Per-F-offset til maskiner med dobbelt cylinderdiamete Per-F-offset til maskiner med dobbelt cylinderdiameter

Per-F-offset til flere trykcylindere Per-F-offset til flere trykcylindere

 

5949

MATERIALER

Vi bestræber os på at fremstille vores stanseformer så billigt som muligt for vores kunder uden at spare på kvaliteten. Af denne grund indkøber vi vores materialer i store mængder og kan tilbyde vores kunder alle materialer, som vi ligeledes har på lager, på gode vilkår.

HER ET LILLE UDVALG AF MATERIALER, SOM DU KAN FÅ HOS OS:

  • Fastgørelsesmaterialer som f.eks. indslagsmøtrikker i forskellige størrelser, indslagstyller
  • Stanseformgummi i plader, i strimler og gummiprofiler eller komplet færdigt tilskåret til din stanseform med vores vandstråle-skæreanlæg
  • Forskellige klæbemidler til gummieringen, f.eks. sekundlim Skære-, rille- og perforeringslinjer i metermål eller færdigt konfektioneret til dit behov, både til rotations- og til fladsengsstanseformer
  • Alle typer Cito-produkter som rilletilretninger til alle gængse materialer fra rulle eller i strimler, stansepladerensemiddel, sakse til afkortning af tilretningerne, tilretningsmaterialer til underlægning og fintilretning af skærelinjerne Plottemateriale, plotterkniv, plotterfolie
  • Stanseplader som ordrerelaterede skifteplader til alle gængse maskiner til arkivering af tilretninger
  • Perfa-types til markering/mærkning af bølgepap under stanseprocessen, linjebearbejdningsredskaber som f.eks. afkortningssakse, udløsere, bukkeapparater
  • Materialer til separeringsforme og udskæringssepareringsværktøj: Separeringshjælpemidler, forskellige separeringslinjer i meterlængder eller som separeringskløer i forskellige standardlængder, centreringsstykker, forskellige fastgørelsesvinkler til underbrædder
  • Og meget mere

Ved spørgsmål kan du henvende dig pr. telefon eller e-mail.